Lợi ích xã hội của Pháp Luân Công (Phần 4)

Chuyên gia dầu khí không nhận tiền bất chính Bà Lý Xuân Anh, với trình độ kỹ thuật chuyên môn của mình, bà đã trở thành kỹ sư cốt cán, công chức cao cấp của Viện Nghiên cứu Khoa học thuộc Cục Đường ống Dầu khí Trung Quốc. Với khả năng của mình, bà đã […]

Bitnami